Blog Informasi Umum

Saturday, September 22, 2012

Kenampakan Alam Singapura


Islam Di Dadaku

Negara Singapura berada di sebelah selatan Semenanjung Malaka atau di sebelah selatan Malaysia Barat. Negara Singapura merupakan pulau yang kecil, wilayahnya seluas 618 km.  Wilayah Singapura meliputi pulau-pulau kecil, seperti Pulau Sentosa, Pulau Ubin, Pulau Tekong, dan pulau-ulau kecil lain di sekitarnya.

Kenampakan alam negara Singapura berupa daerah perbukitan. Bukit-bukit di Singapura, antara lain Bukit Panjang, Bukit Mandai, Bukit Timah, dan Bukit Kalang. Di Singapura mengalir sungai-sungai besar. Di antaranya Sungai Kranji, Sungai Jurong, Sungai Seletar, dan Sungai Serangoon.

Di Singapura terdapat beberapa waduk besar, yaitu Waduk Macritchie, Waduk Pandan, Waduk Pierce, dan Waduk Seleter. Negara Singapura yang mempunyai beberapa tanjung, yaitu Tanjung Karang, Tanjung Murai, Tanjung Buloh, Tanjung Berlayar, dan Tanjung Gul. Di Singapura terdapat jembatan yang melintasi di atas Selat Johor, yaitu Jembatan Tanggul Woodlands. Jembatan tersebut menghubungkan negara Singapura dengan Malaysia Barat
Powered by Blogger.
 
Top