meta charset='utf-8'/> Pengertian Aqidah Islamiyyah | Blog SMP

Pengertian Aqidah Islamiyyah

 on Thursday, April 16, 2015  

Bismillah Assalamu Alaikum

Aqidah Islamiyyah yaitu: kumpulan dari pokok-pokok dan dasar-dasar yang berkaitan dengan Sang Pencipta yang Maha Tinggi, perkara kenabian, pengkhabaran para nabi tentang perkara-perkara yang ghaib seperti Malaikat, hari kebangkitan, hari kiamat dan perkara-perkata lainnya yang diberitakan oleh para Rasul yang didasarkan pada wahyu yang diterimanya dari Allah Azza Wa Jalla. Oleh sebab itu mereka mengajak segenap manusia untuk mengimaninya dengan kokoh lalu meyakini pula kesesatan segala sesuatu yang menyelisihinya.

Hal-hal yang termasuk dalam pengertian aqidah Islamiyyah:

1.Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dan segala yang telah diberitakannya tentang diri-Nya: Dzat, Sifat, dan Pekerjaan-Nya.

2.Para Rasul yang mulia, merekalah orang-orang yang diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa risalah-Nya kepada seluruh manusia, juga yang berkaitan dengan para Rasul tersebut baik sifat mereka, pemenuhan hak terhadap mereka, serta hal-hal yang mustahil dan jaiz pada diri mereka.

3.Perkara-perkara yang ghaib yaitu perkara yang tidak akan dapat dipahami melainkan harus dengan wahyu dari Allah Ta'ala dengan perantaran salah seorang dari para Rasul-Nya – 'alaihimussalam – atau salah satu kitab dari kitab-kitab-Nya.

Dalam perkara ini termasuk didalamnya:

1.Malaikat: Wajib beriman kepada mereka secara umum, dan mereka yang kita ketahui nama-namanya juga yang kita ketahui amalan-amalannya.

2.Kitab-kitab: Wajib mengimani bahwa Allah mempunya kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para Rasul-Nya 'alahimussalam. Maka hendaknya kita mengimani kitab-kitab yang telah dinash secara rinci seperti: demikian juga kita beriman kepada yang masih belum dirinci oleh nash.

3.Hari Akhir: Hal-hal yang berkaitan dengan waktunya dan segala sesuatu yang telah dikhabarkan kepada kita tentang kejadian-kejadian di dalamnya seperti: hari kebangkitan, hisab, syurga, neraka dan lain-lain.

Firman Allah Ta'ala:

{..وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا}

" dan Kami berikan Zabur (kepada) Daud " . (QS. Al-Isra' : 55){إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ...}

" Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi)" (QS. Al-Maidah: 44){وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ...}

" Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya." (QS. Al-Maidah: 47)

4.Berita tentang permulaan dalam penciptaan dan yang berkaitan dengannya.

*  'Ali Nayif As-Syahuud
Pengertian Aqidah Islamiyyah 4.5 5 Sohra Rusdi Thursday, April 16, 2015 Bismillah Assalamu Alaikum Aqidah Islamiyyah yaitu: kumpulan dari pokok-pokok dan dasar-dasar yang berkaitan dengan Sang Pencipta y...


Total Pageviews

Powered by Blogger.