Blog Informasi Umum

Tuesday, December 30, 2014

Sayyidul Istighfar


Dari Syaddad bin Aus Radhiyallahu 'anhu diriwayatkan bahwa ia menceritakan dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda:  "Yang dimaksud dengan Sayyidul Istighfaar adalah ucapan seorang hamba:

Allahumma anta Rabbi, Laa ilaha Illa Anta, khalaqtani wa ana 'abduka, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mas ta tho'tu, a'udzubika min syarri maa shona'tu, abuu -u laka bini'matika alayya wa abuu -u bi dzambi, faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa Anta


(Ya Allah Engkaulah Tuhanku, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu, aku selalu berada di atas ketentuanMu dan janjiMu, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang aku lakukan, aku mengakui segala nikmat yang telah Engkau limpahkan dan aku mengakui dosaku, ampunilah aku karena tiada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau)


Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:  "Barangsiapa yang mengucapkannya di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia di hari itu juga sebelum sore hari, ia akan tergolong Ahli Jannah.  Dan barangsiapa yang mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu juga sebelum datang pagi, maka ia pasti tergolong Ahli Jannah."
Powered by Blogger.
 
Top