meta charset='utf-8'/> SEBAB-SEBAB MENOLAK KEBENARAN | blog smp kur 13

SEBAB-SEBAB MENOLAK KEBENARAN

 on Monday, June 12, 2017  


Kalau kita kaji, ada tiga sebab utama kenapa kebenaran itu ditolak oleh seseorang:
1- Kebodohan
Kebodohan adalah penghalang terbesar bagi seseorang untuk menerima kebenaran.
2- Adanya kepentingan duniawi yang lebih ingin dikejar
Seperti Heraklius yang sebenarnya menerima kebenaran Islam, namun karena kepentingan duniawi yaitu takut pengikutnya lari, akhirnya ia pun mengurungkan niatnya untuk masuk Islam.
3- Hasad (benci akan nikmat yang ada pada orang lain)
Sifat ini yang membuat Iblis enggan sujud pada Adam ‘alaihis salam. Penyakit ini punya yang menyebabkan orang Yahudi enggan beriman pada Isa bin Maryam. Begitu pula ketika Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka hasad pula sehingga lebih memilih kafir daripada keimanan. Nabi Isa sebenarnya datang untuk menyempurnakan ajaran yang ada pada Taurat. Ada ajaran Nabi Isa yang memberikan keringanan dengan menghalalkan hal yang sebelumnya dilarang sebagai bentuk kasih sayang. Tentu sikap mereka dengan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih menolak dengan keras karena Nabi Muhammad membawa syari’at baru yang berdiri sendiri dan menghapus syari’at sebelumnya.
Demikian ringkaskan dari penjelasan Ibnul Qayyim dalam Hidayah Al-Hayara fi Ajwibah Al-Yahud wa An-Nashara, hlm. 16.
Nasihat di atas sangat bermanfaat bagi setiap yang berdakwah …
Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah.
SEBAB-SEBAB MENOLAK KEBENARAN 4.5 5 Munir Ardi Monday, June 12, 2017 Kalau kita kaji, ada tiga sebab utama kenapa kebenaran itu ditolak oleh seseorang: 1- Kebodohan Kebodohan adalah penghalang terbe...


Total Pageviews

Powered by Blogger.