Upaya yang harus dilakukan supaya memiliki hafalan yang kuat.

 on Friday, March 27, 2015  Walaupun Allah Subhanahu wa Ta’ala telah melimpahkan karunia kepada Umat Islam keunggulan dalam hafalan, namun hal ini tentu tidak muncul begitu saja. Berbagai upaya tetap harus dilakukan supaya memiliki hafalan yang kuat.

Berikut ini adalah sebagian sebab yang akan membantu hafalan. Pemaparan ini bukanlah untuk membatasi, namun mungkin sebab-sebab yang disebutkan di sini merupakan yang paling penting di antaranya.

Doa

Doa merupakan sebab semua kebaikan dan kunci bagi semua pintu. Dengan doa, akan didapatkan berbagai manfaat dan akan tertolak berbagai hal yang tidak disenangi.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

    “Dan Rabbmu berfirman : “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan kuperkenankan bagimu.” [QS. Ghafir : 60]

Tatkala seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan ikhlas, jujur dan menghadirkan hati, doanya akan dikabulkan. Betapa banyak orang yang berdoa kepada aAllah Subhanahu wa Ta’ala dengan ikhlas, merendahkan diri, khusyu’ dan menangis, lalu dikabulkan doanya.

Menjauhi Maksiat

Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata : “Tidak ada seorangpun yang mempelajari Al-Quran kemudian melupakannya, kecuali karena dosa yang dilakukannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

    “Dan musibah yang menimpa engkau, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.” [QS. Asy-Syura : 30]

Sesungguhnya lupa Al-Quran termasuk musibah yang paling besar.

Memiliki Perhatian

Sesungguhnya perhatian kepada sesuatu, antusias kepadanya dan menyibukkan diri dengan memikirkannya akan memudahkan untuk menghafalnya. Ini adalah perkara yang jelas, sampai-sampai dalam hal kebutuhan manusia yang bersifat pribadi. Kebutuhan yang menjadi curahan perhatiannya akan jarang dia lupakan.
 
Membiasakan Menghafal
Kadang manusia mendapat kesulitan untuk menghafal pada awalnya, tetapi dengan berlatih, menghafalpun akan menjadi mudah. Sehingga banyaknya latihan untuk menghafal akan menambah cepat dan kuatnya menghafal.
Beramal dengannya

Di antara perkara yang menguatkan ilmu adalah mengamalkannya. Apabila seseorang mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan bertambah kokoh. Para ulama telah memberikan peringatan terhadap perkara ini.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

    “Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk.” [QS. Maryam : 76]

Asy-Sya’bi berkata : “Dahulu kami mengambil pertolongan untuk mnghafal hadits dengan mengamalkannya.”

Memilih Waktu yang Tepat

Banyak ulama menganjurkan untuk belajar dan menghafal pada malam hari tidak lain karena tenangnya hati.

Ismail bin Abi Uwais berkata : “Jika engkau ingin menghafal sesuatu, maka tidurlah. Kemudian bangunlah pada waktu sahur, nyalakan pelita dan perhatikanlah sesuatu tersebut, maka engkau tidak akan lupa sesudahnya, Insya Allah.”

Menghafal pada Waktu Masih Kecil

Qatadah berkata : “Menghafal di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu.”

Di sini terhadap peringatan kepada para orangtua, para wali serta para pendidik agar mereka memperhatikan anak-anak mereka, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya serta para anak didik mereka, dengan perhatian yang khusus ketika mereka masih kecil.

Juga agar mereka bersungguh-sungguh menjadikan anak-anak mereka menghafalkan hal yang bermanfaat. Karen menghafal pada waktu kecil ini akan lebih kuat dan kokoh. Inilah waktu yang apabila disia-siakan, maka tidak mungkin lagi untuk mendapatkannya.

Muraja’ah (Mengulang)

‘Ali bin Abi Thalib berkata : “Diskusikanlah (pelajarilah bersama) hadits ini. jika tidak, maka hadits iru akan hilang.”

Ibnu Mas’ud berkata : “Diskusikanlah hadits, karena hidupnya hadits ini adalah dengan mendiskusikannya.”

Itulah delapan sebab yang saya nukil dari buku “Keajaiban Hafalan”. Semoga bermanfaat.
Upaya yang harus dilakukan supaya memiliki hafalan yang kuat. 4.5 5 Munir Ardi Friday, March 27, 2015 Walaupun Allah Subhanahu wa Ta’ala telah melimpahkan karunia kepada Umat Islam keunggulan dalam hafalan, namun hal ini tentu tidak mu...


Powered by Blogger.